200K
50K
50K
100K
25K
50K
100K
200K
50K
50K
25K
топ - игроков СЧАСТЛИВЧИКИ ПРОЕКТА
1
Кредитов: 927925
Всего игр: 1942
2
Кредитов: 355950
Всего игр: 1082
3
Кредитов: 99550
Всего игр: 201
4
Кредитов: 95350
Всего игр: 194
5
Кредитов: 94750
Всего игр: 173
пользователь
игр
кредитов
6
Viktor Kot
352
91150
7
Denis Petrov
87
89600
8
Seryoga Sokolov
213
85200
9
Dmitry Soldatov
131
81250
10
Vladislav Korzh
66
74400
11
Bayar Nimaev
65
71000
12
Alexander Kozlov
156
71000
13
Svetlana Romanova
302
69650
14
Dzhon Ivanov
124
67200
15
Vlad Stepanov
96
61850
16
Kirill Vorobyov
100
58700
17
Alexey Bondarenko
152
57100
18
Sasha Kurnosov
53
56800
19
Aristarkh Pozdnukhov
46
54450
20
Denis Smolentsev
179
54450
21
Alexander Maslov
111
54350
22
Vova Barsukov
155
54225
23
Yaroslav Kuznetsov
246
53950
24
Denis Malinovsky
108
53425
25
Danya Kot
34
52900