100K
200K
25K
100K
200K
25K
200K
100K
25K
100K
100K
топ - игроков СЧАСТЛИВЧИКИ ПРОЕКТА
1
Кредитов: 99550
Всего игр: 201
2
Кредитов: 95350
Всего игр: 194
3
Кредитов: 94750
Всего игр: 173
4
Кредитов: 91150
Всего игр: 352
5
Кредитов: 89600
Всего игр: 87
пользователь
игр
кредитов
6
Seryoga Sokolov
213
85200
7
Dmitry Soldatov
131
81250
8
Vladislav Korzh
66
74400
9
Bayar Nimaev
65
71000
10
Alexander Kozlov
156
71000
11
Svetlana Romanova
302
69650
12
Dzhon Ivanov
124
67200
13
Vlad Stepanov
96
61850
14
Kirill Vorobyov
100
58700
15
Alexey Bondarenko
152
57100
16
Sasha Kurnosov
53
56800
17
Aristarkh Pozdnukhov
46
54450
18
Denis Smolentsev
179
54450
19
Alexander Maslov
111
54350
20
Vova Barsukov
155
54225
21
Yaroslav Kuznetsov
246
53950
22
Denis Malinovsky
108
53425
23
Danya Kot
34
52900
24
Andrey Vlasov
78
52725
25
Vitaly Vasilyev
141
50050